Program obrad

Piątek, 9 grudnia 2016
sala 42 im. Tomasza Weissa

REJESTRACJA 8:00-9:00

Stolik rejestracyjny będzie otwarty przez cały pierwszy dzień obrad.

UROCZYSTE OTWARCIE OBRAD 9:00-9:30

Z udziałem prof. dr hab. Anny Łebkowskiej, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. Ogólnych oraz dr hab. Joanny Hańderek, przewodniczącej komitetu organizacyjnego konferencji

PANEL I 9:30-11:00

Dr hab. Joanna Hańderek, Uniwersytet Jagielloński, Inność – czy wykluczenia są konieczne

Mgr Ewelina Kwiatkowska, Uniwersytet Warszawski, Perspektywy wyjścia poza antropocentryzm w ujęciu R. Braidotti i B. Latoura

Mgr Angelika Siniarska, Uniwersytet Łódzki, Szczur/mysz – inny czy obcy?  O rodentofobii z perspektywy literaturoznawczo-filozoficznej

przerwa kawowa 11:00-11:30

PANEL II 11:30-13:00

Dr hab. Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski, Humanistyczny i posthumanistyczny model ksenologii. Punkt widzenia etyki

Dr Marcin Pietrzak, Uniwersytet Opolski,  Obcość cyniczna i pojęcie identyfikacji nie wprost

Mgr Marcin Czardybon, Uniwersytet Warszawski, Obcy – portret zbiorowy (perspektywa literaturoznawcza)   

przerwa obiadowa 13:00-14:30

PANEL III 14:30-16:00

Dr hab. Grażyna Mańkowska, Uniwersytet Warszawski, Kobieta – Inny w świecie mężczyzn. Różnice w zachowaniach komunikacyjnych

Mgr Magdalena Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Te obce. Za kobiecym parawanem – antroponimiczna analiza tytułów androtekstów

Mgr Jan Zając, Uniwersytet Śląski, Poza zasadą męskości. Psychoanalityczne perspektywy dojrzałości jako pozycji podmiotowej

przerwa kawowa 16:00-16:30

PANEL IV 16:30-18:00

Dr Anita Całek, Uniwersytet Jagielloński, Heroic fantasy jako literatura wykluczonych: od uprzywilejowania odmieńców do przełamywania barier kulturowych

Mgr Aleksandra Korczak, Uniwersytet Warszawski, Postać Buki jako figura Obcego w wybranych powieściach o Muminkach autorstwa Tove Jansson

Dr Małgorzata Chrobak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Domestykacja obcości: dwukulturowa literatura dziecięca na przykładzie utworów z serii ½ + ½ = ∞

przerwa kawowa 18:00-18:30

PANEL V 18:30-12:00

Mgr Krystyna Gielarek-Gorczyca, Uniwersytet Rzeszowski, Świat etykiet i „bycie znajomym” w „Podróży w nieznanym kraju” Anieli Gruszeckiej

Agnieszka Wójtowicz-Zając, Uniwersytet Śląski, Dyskursywne mechanizmy wytwarzania obcości w prozie Magdaleny Tulli

Dr Tomasz Gruszczyk, Uniwersytet Śląski, Wypisać się. Między Nikim a Kimś

Sobota, 10 grudnia 2016
Sala 22

PANEL VI 10:00-11:30

Dr hab. Maria Sibińska, Uniwersytet Gdański  „Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”. Pastor (2004) jako głos w dyskusji o norweskim narodzie

Mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk, Ja jako Obca…? Problematyka dojrzewania i naruszania tabu we wczesnej prozie Marii Kuncewiczowej

Olga Osińska, Uniwersytet Warszawski, Fotografia i malarstwo jako przestrzenie budowania obcości. Na przykładzie Hanemanna Stefana Chwina

przerwa kawowa 11:30-12:00

PANEL VII 12:00-14:00

Mgr Klaudia Muca, Uniwersytet Jagielloński, Niepełnosprawność jako inność. Popularny dyskurs o braku sprawności w świetle kulturowych badań nad niepełnosprawnością

Mgr Agnieszka Przybyłowska, Uniwersytet Śląski, Oswajanie śmierci, bólu, choroby – kategoria niewyrażalności w języku kalekim

Mgr Maria Rudnicka, Uniwersytet Wrocławski, Ten obcy/Ten stary.  Czy stary człowiek jest obcy we współczesnym społeczeństwie? Krytyczna analiza dyskursu w tekstach o starości w tygodniku „Polityka” w okresie 2006 – 2015

Dr Anna Korzeniowska-Bihun, Uniwersytet Warszawski,  Starość i wykluczenie w spektaklu Saszka Bramy „Jesień na Plutonie”

przerwa obiadowa 14:00-16:00

PANEL VIIIa 16:00-18:00 (sala 22)

Dr Marcin Mazurek, Akademia Sztuki Wojennej, Obcy w narracjach utopijnych i antyutopijnych

Mgr Agnieszka Urbańczyk, Uniwersytet Jagielloński, Utopia po katastrofie. Strategia wyobcowania poznawczego w Star Treku

Dr Sławomir Kozioł, Uniwersytet Rzeszowski, Między chorobą a rasizmem: Obcość genetycznie zmodyfikowanego ciała w perspektywie fenomenologicznej na przykładzie trylogii MaddAddam Margaret Atwood

Mgr Maria Banaś, Politechnika Śląska, Simmelowski model Obcego w dystopijnym świecie ( na przykładzie MaddAdam Margaret Atwood)

PANEL VIIIb 16:00-18:00 (sala 21)

Mgr Joanna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski, Bezdzietni z wyboru – obcy w świecie dominujących praktyk. Powszechność „nawracania na rodzicielstwo”

Mgr Kinga Ludwik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sposoby mówienia o Obcym w polityce – na przykładzie użycia hasła „dobra zmiana” w komunikatach zamieszczanych na portalu Twitter

Mgr Marek al Sofij Han Ardabili, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Czy w polityce jest miejsce dla zwierząt pozaludzkich?

dr Paulina Orłowska, Uniwersytet Warszawski, Medialne nieistnienie szaleńca: przypadek Massima Tartaglii

przerwa kawowa 18:00-18:30

PANEL IX 18:30-20:00

Mgr Artur Hellich, Uniwersytet Warszawski, Autobiografia jako struktura wykluczenia. Z anarchistycznym pluralizmem Paula K. Feyerabenda w tle

Mgr Eryk Cichocki, Uniwersytet Wrocławski, Inny i Obcy w podręcznikach szkolnych. Drugi etap edukacji

Dr Aneta Jurzysta, Uniwersytet Rzeszowski, „Obcy jesteśmy sami dla siebie”. Literatura jako dialog między kulturami czyli o obcości kulturowej w najnowszej prozie niemieckojęzycznej

Niedziela, 11 grudnia 2016
sala 22

PANEL X 10:00-11:30

Dr Diana Wasilewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dyskurs antysemicki i mowa nienawiści w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX wieku

Mgr Karol Pluta, Uniwersytet Jagielloński, „Wykluczenie i nienawiść w krainie równości i tolerancji” – przejawy antysemityzmu w Kanadzie w ujęciu historycznym i w perspektywie współczesnej

Mgr Tomasz Jerzy Brenet, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Heteronormatywność a wykluczenie – obraz Latynosów w przestrzeni kulturowej USA

przerwa kawowa 11:30-12:00

PANEL XI 12:00-13:30

Mgr Joanna Baum, Uniwersytet Gdański, Obcość, wykluczenie czy tabu kulturowe? Życie czarownic, pokazane w utworze Aleksandra Kondratiewa „Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna”

Prof. dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Niespodziewana (?) obcość Małej Ojczyzny. Melancholia dziedziczna Katarzyny Bondy

Mgr Ewa Zwolak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Andrzeja Bobkowskiego emigracja do ojczyzny

przerwa obiadowa 13:30-15:30

PANEL XIIa 15:30-17:00 (sala 22)

Mgr Michał Krzyżanowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublini, Jakąż pozycję ci obcy z Azji winni otrzymać w Stanach? – recepcja chińskiej dzielnicy w relacjach lekarzy z XIX-wiecznego San Francisco

Mgr Halina Gąsiorowska, Uniwersytet SWPS, Blogowanie jako strategia przezwyciężenia własnej obcości. Bezdomni blogerzy w USA

Mgr Joanna Antoniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdy głowa rodziny traci głowę – wyobcowanie i wykluczenie ojca w przestrzeni rodzinnej i społecznej w literaturze mniejszości rasowych etnicznych na przykładzie „Brick Lane” Moniki Ali, „The Electrical Field” Kerri Sakamoto i „No New Land” M. G. Vassanjia

PANEL XIIa 15:30-17:00 (sala 21)

Joanna Sapa, Uniwersytet Śląski, Jak działa biel i czerń? Postkolonialne odczytanie noweli

Filip Jankowski, Uniwersytet Jagielloński, W obronie inności. Postkolonialne gry wideo Muriel Tramis

Mgr Jarosław Dobrzycki, Uniwersytet Śląski, Kira znaczy (nie)obcy. O protagoniście mangi „Death Note”

przerwa kawowa 17:00-17:30

 PANEL XIII 17:30-19:00

Mgr Michał Bomastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, O płci jako kategorii wyobcowującej. Próba „odczarowania” instytucji różnicy seksualnej

Dr Katarzyna Szopa, Uniwersytet Śląski, Etyka różnicy płciowej w filozofii Luce Irigaray

Mgr Katarzyna Warmuz, Uniwersytet Śląski, I Wanna Deliver a Dolphin jako traktat o ,,stawaniu-się”

Mgr Tomasz Łukasz Stanowski, Uniwersytet Jagielloński, Portret barbarzyńcy – studium absolutnie obcego

Zakończenie obrad 19:00-19:15

Reklama

Lunche

Organizatorzy nie zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej pełnego wyżywienia – jednak za okazaniem identyfikatora możliwe będzie uzyskanie zniżki 10% w restauracjach Wesele, Marmolada, Miód malina oraz La campana.

 

Trattoria La Campana
Adress: Kanonicza 7 Kanonicza
Menu: http://lacampana.pl/pl/tresci/300,menu.html

 

logo-wesele

Restauracja Wesele
Adres: Rynek Główny 10
Menu: http://weselerestauracja.pl/menu/

logo Miód Malina

Restauracja „Miód Malina”
Adres: Grodzka 40
Menu: http://miodmalina.pl/menu/

 

logo-marmolada

Restauracja „Marmolada”
Adres: Grodzka 5
Menu: http://marmoladarestauracja.pl/en

CFP Obcość, inność, wykluczenie

Kraków, 9-11 grudnia 2016
In other words, what has been separated and divided is precisely whatin a sort of divide et imperaallows the construction ofthe unity of life as the hierarchical articulation of a series offunctional faculties and oppositions
Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal

W języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy do języka polityki powraca mur jako dystopijny symbol podziału, oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością i wykluczeniem staje się szansą na zespolenie dyskursu filozoficznego z jego artystycznymi rezonansami, dostrzegalnymi w literaturze i kulturze bez względu na jej wysokie czy niskie ambicje artystyczne. Ogólnopolska konferencja naukowa Obcość, inność, wykluczenie ma w założeniu zachęcić do burzenia wszelkich murów: od tych dzielących twórczość wysokoartystyczną od popularnej aż po te pomiędzy akademickim dyskursem a ponowoczesną wypowiedzią, często wykraczającą poza ramy oficjalnych i naukowych kategorii. Organizatorów konferencji w sposób szczególny będą interesować zagadnienia:

 • obcości i inności;
 • wykluczenia i mowy nienawiści;
 • dyskursu wiedzy/władzy, w tym także dyskursu paradygmatycznego;
 • obcości w perspektywie kategorii wstrętu, obrzydzenia, brzydoty i abiektu;
 • zwrotu etycznego w myśli Emmanuela Levinasa, Giorgio Agambena, Jeana-Luca Nancy’ego, Jacquesa Derridy i innych;
 • ksenologii i topografii obcego (np. Bernharda Waldenfelsa);
 • fenomenologicznych (np. u Edmunda Husserla, Maurice’a Merlau-Ponty’ego czy Alfreda Schütza) ujęć obcości;
 • psychoanalitycznej interpretacji wyobcowania i obcości (Sigmund Freud, Jacques Lacan, Julia Kristeva);
 • hermeneutycznych strategii przezwyciężania obcości;
 • teoretycznoliterackich kategorii obcości i defamiliaryzacji (np. Verfremdungseffekt, ostranenie, cognitive estrangement);
 • strategii przezwyciężania obcości: oswajanie i zawłaszczanie vs. alienacja i wyobcowywanie;
 • obcości w perspektywie lingwistycznej  i kognitywnej;
 • obcości w animal studies i ekokrytyce;
 • obcość i tabu kulturowego;
 • obcości w krytyce postkolonialnej i postzależnościowej;
 • estetyki i anestetyki obcego;
 • perspektywy techno-antropocenu: od posthumanizmu po cyborgizację i awataryzację.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seminariumksenologiczne@gmail.com upływa 10 listopada 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf) zatytułowany wg schematu “Imię Nazwisko, Tytuł wystąpienia” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Ośrodek Badawczy Facta Ficta funduje również jeden grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Hańderek (Instytut Filozofii UJ)
dr Katarzyna Slany (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP)
mgr Fryderyk Kwiatkowski (Instytut Filozofii UJ)
mgr Krzysztof M. Maj (Wydział Polonistyki UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Miejsce

Konferencja Obcość, inność, wykluczenie odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2016 w Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 dzień obrad – sala im. Tomasza Weissa (Gołębia 18)
2 i 3 dzień obrad – sale 21 i 22 (Gołębia 20)

Adres:
ul. Gołębia 20
31-007 Kraków

z12668643qbudynek-polonistyki-uj

Mapa dla uczestników konferencji

Organizatorzy

 Instytucje organizujące
Logo fundacji wp-uj
Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Katarzyna Slany (Uniwersytet Pedagogiczny)
mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński)

Kontakt

W sprawach merytorycznych prosimy się kontaktować pod adresem:

seminariumksenologiczne(at)gmail.com

W sprawach organizacyjno-finansowych prosimy się kontaktować z przedstawicielem Ośrodka Badawczego Facta Ficta, Krzysztofem M. Majem, pod adresem:

krzysztof.m.maj(at)factaficta.org

Program pierwszej edycji (2016)

Rejestracja
9:00-9:45

I piętro Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (wejście od ul. Szujskiego)

Otwarcie konferencji
9:45-10:00

PANEL I
10.00–11.30

Dr Markus Lipowicz (Akademia Ignatianum w Krakowie), Transgresja jako próba wyjścia z granic człowieczeństwa – próba konceptualizacji diabolicznej myśli Georgesa Bataille’a

Mgr Paula Wełyczko (Uniwersytet Wrocławski), Odcięcie filozofa. Rozważania nad obcością w filozofii i życiu Michaela Foucaulta

Mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński), Ksenocyd w allotopii. Waldenfels Nussbaum Derrida.

PRZERWA KAWOWA 11.30–11.45

PANEL II
11.45–13.15

Dr Jan Miklas-Frankowski (Uniwersytet Gdański), „Życie seksualne dzikich” 100 lat później. „Seks, betel i czary” Aleksandry Gumowskiej

Mgr Oskar Ostafin (Uniwersytet Jagielloński), Kartografowie obcości – przestrzeń jako miara wyalienowania

Mgr Magdalena Łachacz (Uniwersytet Śląski), Obcość: obrazy i język obsesji w „Łaskawych” Jonathana Littella

PRZERWA OBIADOWA 13.15–14.45

PANEL III
14.45–16.45

Dr hab. Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński), Obcy jako ofiara. Postać cierpiącego kosmity w kulturze popularnej

Dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), Etiologia martwej obcości. O chodzących zwłokach, przywróconych do życia i „powróconych” w narracjach serialowych

Dr Mikołaj Marcela (Uniwersytet Śląski), Obcowanie z obcymi. Inne spojrzenie na obcego

Mgr Joanna Pińkowska (Uniwersytet Jagielloński), Wizja „obcego” z punktu widzenia Zachodu na podstawie wybranych filmów animowanych wytwórni Walt Disney Animation

PRZERWA KAWOWA 16.45–17.00

PANEL IV
17.00–19.00

Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „Żuk w mrowisku” Arkadij i Borys Strugaccy. Arbitralne lokacje obcości

Klaudia Muca (Uniwersytet Jagielloński), Obcy/a we mnie. Paradoksy autoidentyfikacji w literackich świadectwach afazji

Mgr Natalia Niciejewska (Uniwersytet Jagielloński), Ja/Inny, binarne opozycje i patriarchalne spojrzenie, czyli o pracy wideo Fervor Shirin Neshat

Mgr Karolina Kwaśna (Uniwersytet Jagielloński), Czym jest obcość w przekładzie i co z nią zrobić