CFP Obcość, inność, wykluczenie

Kraków, 9-11 grudnia 2016
In other words, what has been separated and divided is precisely whatin a sort of divide et imperaallows the construction ofthe unity of life as the hierarchical articulation of a series offunctional faculties and oppositions
Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal

W języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy do języka polityki powraca mur jako dystopijny symbol podziału, oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością i wykluczeniem staje się szansą na zespolenie dyskursu filozoficznego z jego artystycznymi rezonansami, dostrzegalnymi w literaturze i kulturze bez względu na jej wysokie czy niskie ambicje artystyczne. Ogólnopolska konferencja naukowa Obcość, inność, wykluczenie ma w założeniu zachęcić do burzenia wszelkich murów: od tych dzielących twórczość wysokoartystyczną od popularnej aż po te pomiędzy akademickim dyskursem a ponowoczesną wypowiedzią, często wykraczającą poza ramy oficjalnych i naukowych kategorii. Organizatorów konferencji w sposób szczególny będą interesować zagadnienia:

 • obcości i inności;
 • wykluczenia i mowy nienawiści;
 • dyskursu wiedzy/władzy, w tym także dyskursu paradygmatycznego;
 • obcości w perspektywie kategorii wstrętu, obrzydzenia, brzydoty i abiektu;
 • zwrotu etycznego w myśli Emmanuela Levinasa, Giorgio Agambena, Jeana-Luca Nancy’ego, Jacquesa Derridy i innych;
 • ksenologii i topografii obcego (np. Bernharda Waldenfelsa);
 • fenomenologicznych (np. u Edmunda Husserla, Maurice’a Merlau-Ponty’ego czy Alfreda Schütza) ujęć obcości;
 • psychoanalitycznej interpretacji wyobcowania i obcości (Sigmund Freud, Jacques Lacan, Julia Kristeva);
 • hermeneutycznych strategii przezwyciężania obcości;
 • teoretycznoliterackich kategorii obcości i defamiliaryzacji (np. Verfremdungseffekt, ostranenie, cognitive estrangement);
 • strategii przezwyciężania obcości: oswajanie i zawłaszczanie vs. alienacja i wyobcowywanie;
 • obcości w perspektywie lingwistycznej  i kognitywnej;
 • obcości w animal studies i ekokrytyce;
 • obcość i tabu kulturowego;
 • obcości w krytyce postkolonialnej i postzależnościowej;
 • estetyki i anestetyki obcego;
 • perspektywy techno-antropocenu: od posthumanizmu po cyborgizację i awataryzację.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seminariumksenologiczne@gmail.com upływa 10 listopada 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf) zatytułowany wg schematu “Imię Nazwisko, Tytuł wystąpienia” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Ośrodek Badawczy Facta Ficta funduje również jeden grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Hańderek (Instytut Filozofii UJ)
dr Katarzyna Slany (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP)
mgr Fryderyk Kwiatkowski (Instytut Filozofii UJ)
mgr Krzysztof M. Maj (Wydział Polonistyki UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s